Suurköögi tuleohutus

Suurköögi tuleohutus: Vastavalt Siseministri 30. augusti 2010. a määrusele nr 39 on alates 01. jaanuarist 2011 F-klassi (rasvakustuti) suurköökides kohustuslik!     Uurige lähemalt …(§5/10)

Rasvakustuti!

Igal aastal registreerib häirekeskus ligi 400 tulekahju, mis saavad alguse köögist. Rasvapõlengu kustutamine on keerukas, kuna rasv süttib ise 350-400º kraadi juures ning võib peale esmast kustutamist tavavahenditega taassüttida. Kõige efektiivsem põleva  rasva kustutusvahend on spetsiaalne F-klassi rasvakustuti.

Köögipõlengud saavad sageli alguse tähelepanu hajumisest ja hajameelsusest: pann jäetakse liiga kauaks tulele või unustatakse see hoopistükkis. Esimene instinkt – vesi kustutab tule – on rasvapõlengu puhul täiesti vale. Vee valamine rasvale tekitab veelgi suurema põlengu, kuna see aurustub plahvatusega.

Ka pulberkustuti pole siinkohal efektiivne – see summutab tule vaid hetkeks ning kuna kustutusainel puudub jahutav efekt, süttib rasv tõenäoliselt peagi uuesti. Lisaks võib pulberkustuti liiga lähedalt kustutades kuuma rasva hoopis laiali paisata ning veelgi suurema põlengu põhjustada. Suurköökides pulberkustuti kasutamise kahjuks räägib ka pulberkustuti kustutusaine eripära, nimelt on kustutuspulber väga lendlev. See on üks omadusi, mis tagab pulberkustuti kustutusaine suure efektiivsuse. Kustutades pulberkustutiga tulekollet tekib selle ümber kustutusaine „pilv“, mis hiljem langeb laheduses paiknevatele seadmetele ja toiduainetele. Pulberkustuti kustutusaine ei ole mürgine ega otseselt kahjulik inimeste tervisele, kuid pulberkustuti kustutusaine võib tekitada täiendavaid kulutusi peale põlengu tagajärgede likvideerimist suurköögis. Sellisteks täiendavateks kulutusteks on suurköögi tehnika puhastamine ja hooldus hooldusettevõttes ning maitse- ja toiduainete välja vahetamine. Need täiendavad tegevused võivad sulgeda suurköögi nädalateks, mis täna võib olla kordades kallim põlengu poolt tekitatud otsesest kahjust.

Toidu- ja rasvapõlengutega seotud põlengute kustutamiseks ei tohi kasutada ka tavalisi vahtkustuteid. Vahtkustuti kustutusaine kustutab leegid aga ei suuda tagada, et ei toimuks isesüttimist. Kuna toiduõli isesüttimise temperatuur on umbes 350-400ºC, siis vahtkustuti kustutusaine laguneb ja või tekkida veega kustutamise efekt.

Rasva kustutamiseks on mõeldud ka tulekustutustekk, mis küll summutab tule, kuid vaid juhul, kui seda õigesti kasutada. Oskamatult tuletekki käsitsedes võib see ise rasvaga kokkupuutel põlema süttida. Samuti saab sellega kustutada vaid väikest ja konkreetses anumas lõõmavat põlengut, laialipaiskunud rasva puhul pole tekist enam abi. Tihtipeale ei julgeta aga tulekustutustekiga leegile isegi läheneda.

Miks rasvakustuti?

Köögitulekahju summutamiseks pole midagi tõhusamat kui spetsiaalselt õli- ja rasvapõlengute kustutamiseks loodud rasvakustuti. Rasvakustuti on survestatud 2 või 6 liitriline spetsiaalne vahtkustuti, mis sobib kasutamiseks kodus, kontoris, köökides, sööklates, restoranides, autoelamutes jne. Sellega saab kustutada kõiki kodus leiduvaid materjale, A, B ja F tuleklassi tulekahjudega seotud põlenguid; puit, paber, kangas, tuleohtlikud vedelikud sh bensiinid, värvid, lakid, plaste ja toiduõlid. Rasvakustuti efektiivsus köögipõlengute summutamisel peitub selle kustutusaines – tihe kaaliumisoolade vesilahus jahutab ja seebistab kuuma rasva ning takistab niimoodi tõhusalt taassüttimist

NB!

Teiste tulekustutusvahendite miinused põleva rasva kustutamisel

Vesi – veega ei tohi rasvapõlengut kustutada, vee valamine rasvale tekitab veelgi suurema põlengu, kuna see aurustub plahvatusega.

Pulberkustuti – pulberkustuti summutab rasvapõlengu vaid hetkeks ning kuna kustutusainel puudub jahutav efekt, süttib rasv tõenäoliselt peagi uuesti. Lisaks võib pulberkustuti liiga lähedalt kustutades kuuma rasva hoopis laiali paisata ning veelgi suurema põlengu põhjustada. Suurköökides pulberkustuti kasutamise kahjuks räägib ka pulberkustuti kustutusaine eripära, nimelt on kustutuspulber väga lendlev. Kustutades pulberkustutiga tulekollet tekib selle ümber kustutusaine „pilv“, mis hiljem langeb laheduses paiknevatele seadmetele ja toiduainetele. Pulberkustuti kustutusaine ei ole mürgine ega otseselt kahjulik inimeste tervisele, kuid see võib tekitada täiendavaid kulutusi peale põlengu tagajärgede likvideerimist suurköögis.

Vahtkustuti – toidu- ja rasvapõlengute puhul ei tohi kasutada ka tavalisi vahtkustuteid. Vahtkustuti kustutusaine kustutab leegid, kuid ei suuda tagada tule täielikku kustumist, see võib taassüttida. Kuna toiduõli isesüttimise temperatuur on umbes 350-400ºC, siis vahtkustuti kustutusaine laguneb ja võib tekkida veega kustutamise efekt.

Tulekustutustekk – rasva kustutamiseks on mõeldud ka tulekustutustekk, mis küll summutab tule, kuid vaid juhul, kui seda õigesti kasutada. Oskamatult tuletekki käsitsedes võib see ise rasvaga kokkupuutel põlema süttida. Samuti saab sellega kustutada vaid väikest ja konkreetses anumas lõõmavat põlengut, laialipaiskunud rasva puhul pole tekist enam abi. Tihtipeale ei julgeta aga tulekustutustekiga leegile isegi läheneda.