Garantiitingimused

Eltermo OÜ vahendab müüdavale seadmetele tootjate garantiid. Garantii annab ostjale garantiitähtajal õiguse nõuda asja tasuta parandamist või asja parandamise võimatuse või ebaõnnestumise korral asja asendamist.

Garantii katab tootja poolt määratud perioodi kestel esinevate konstruktsiooni- , tootmis- ja materjalivigade ning nende vigade tõttu tootele põhjustatud defektide paranduskulud.

Tootja garantii ei võimalda üldjuhul toote asendamist uue tootega ega müügilepingust taganemist. Samuti ei kata tootja garantii toodete kasutamisest või kasutamise võimatusest tekkinud kulusid, andmete kadumist või muid sarnaseid juhtumeid.

Ostetud toote garantii kehtivust tõendavaks dokumendiks on Müügilepingu kinnitus või müügiarve.

Garantiiaeg hakkab kehtima alates toote üleandmisest ostjale ja kehtib kuni kauba tootja poolt määratud perioodi lõppemiseni.

NB! Uue teenusena on võimalik teatud toodetele osta lisagarantiid
(sõltuvalt tootegrupist ja tootest). Vastav märge on siis toote artikli juures
märgitud.